Olga Kocsi

Olga Kocsi

fellow of Bridge Budapest, Prezi, San Francisco, 2013

Olga Kocsi: The journey of a Rabbit and an Unicorn